Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  k ai cả @@
  3 Tháng năm 2019
 2. s2no12k3
  s2no12k3
  à ...có 1 số người bạn :)
  3 Tháng năm 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Cóa 1 người nào đó thương tớ rất nhiều ^^
  3 Tháng năm 2019
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  oh.....
  3 Tháng năm 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Ukm ^^
  3 Tháng năm 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  là mẹ hả??
  3 Tháng năm 2019
 7. s2no12k3
  3 Tháng năm 2019
 8. Kuroko - chan
  3 Tháng năm 2019
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Baka ^^
  4 Tháng năm 2019
 10. Kuroko - chan
  4 Tháng năm 2019
 11. s2no12k3
  4 Tháng năm 2019
-->