Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Shirayuki_Zen

 1. The key of love
  The key of love
  Ai vậy ta :D
  3 Tháng năm 2019
 2. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  trả lời ik :>
  3 Tháng năm 2019
 3. The key of love
  The key of love
  Ai ấy ta, quen lắm :D
  3 Tháng năm 2019
 4. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  ai zợ :)
  3 Tháng năm 2019
 5. The key of love
  The key of love
  Không biết đâu....ngủ đi, để tui còn đi ngủ :D
  3 Tháng năm 2019
 6. The key of love
  The key of love
  Ngủ đây, có gì mai nói :D
  3 Tháng năm 2019
 7. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  ngủ đây, good night :D
  3 Tháng năm 2019
-->