Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Samurai-chan

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy khóa wall đi :>
  3 Tháng năm 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  Mà có khi khỏi onl luôn cho rồi
  3 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  3 Tháng năm 2019
 4. trananhtho5102005
  trananhtho5102005
  wall là j thế
  5 Tháng năm 2019
 5. Samurai-chan
  Samurai-chan
  trang cá nhân của mình ấy hỏi thông minh
  5 Tháng năm 2019
 6. trananhtho5102005
  6 Tháng năm 2019
-->