Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bạn ấy vi phạm nhiều quá :>
  2 Tháng năm 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  2 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  3 Tháng năm 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Đen rồi kìa
  3 Tháng năm 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhanh kinh :v
  4 Tháng năm 2019