Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cr hả con? :D
  2 Tháng năm 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Vâng. Giờ bỏ rồi !
  3 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mau vậy? :v
  3 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Of course!
  3 Tháng năm 2019
 5. phamkimcu0ng
  3 Tháng năm 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  3 Tháng năm 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Con theo nó hơn 1 năm rồi!
  3 Tháng năm 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Sau khi biết tin con thích nó thì nó luôn trốn tránh con
  3 Tháng năm 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy là hơi kì ...
  3 Tháng năm 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Sao lại kì?
  3 Tháng năm 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ý chị là khi chạm mặt nó sẽ thấy kì :v
  3 Tháng năm 2019
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tất nhiên.... giống trường hợp tk tỏ tình con
  3 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :D Ma sợ điều đó nên chẳng có cr ;-;
  3 Tháng năm 2019
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Giờ chạm mặt nó là con luôn tránh. Trước thì đi về cùng nhau nhưng bây giờ thì đứa thì đạp rõ chậm, đứa thì đạp rõ nhanh. :v
  3 Tháng năm 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :D Càng xa càng tốt
  3 Tháng năm 2019
-->