Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a chưa hiểu lắm
  1 Tháng năm 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  e có đăng trong nhóm lý ở fb á
  1 Tháng năm 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  1 Tháng năm 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nhiều việc với nhiều bài quá nên lú a ơi .-.
  1 Tháng năm 2019
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hahaha, cố lên nha e
  1 Tháng năm 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  1 Tháng năm 2019
-->