Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Đăng Bình

 1. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  tiếng tây ak:)
  1 Tháng năm 2019
 2. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  tiếng anh lai tiếng somali nhé^^
  1 Tháng năm 2019
 3. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  nghĩa là j zợ:D
  1 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  muốn bk cách dịch ko :)
  1 Tháng năm 2019
 5. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  muốn^^
  1 Tháng năm 2019
 6. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  Gợi ý nhé: Areyoukiddingmebro?
  hiểu chưa bà :D
  1 Tháng năm 2019
 7. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  hiểu ròi^^
  1 Tháng năm 2019