Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thomnguyen1961

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  4FeCO3 + O2 ---> 2Fe2O3 + 4CO2

  a---------------0,25a---------------a

  4FeS2 +11O2 ---> 2Fe2O3 + 8SO2

  b--------11/4b--------------------2b

  nV khí trc và sau pứ = nhau

  --> 0,25a + 11/4b = a+2b -> a/b=1
  30 Tháng tư 2019
 2. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  ui ban đầu mk cũng làm z mà ko bt đúng ko, cảm ơn bạn nhiều nha :D
  30 Tháng tư 2019
 3. Tâm Hoàng
  Tâm Hoàng
  Sau pứ thu được: Fe2O3: 0,5(a+b) ; CO2: a mol và SO2: 2b mol
  Áp suất trước và sau = nhau => nO2 pứ = nCO2 + nSO2
  nO2 pư = [nO(CO2) + nO(SO2) + nO(Fe2O3) - nO(FeCO3)]/2
  = a + 2b + 0,75b - 0,75a
  nO2 pứ = nCO2 + nSO2
  => a + 2b + 0,75b - 0,75a = a + 2b
  => a = b
  30 Tháng tư 2019
 4. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  em cảm ơn chị nhiều ạ
  30 Tháng tư 2019
-->