Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  "cậu" là ai thế ^^
  29 Tháng tư 2019
 2. The key of love
  The key of love
  It's you and only you
  29 Tháng tư 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  "you" là ai vậy =))
  29 Tháng tư 2019
 4. The key of love
  The key of love
  29 Tháng tư 2019
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  "is" nhá =))))
  29 Tháng tư 2019
 6. The key of love
  The key of love
  À quên, cứ tưởng là are :D
  Em không giỏi Anh như ck ^^
  29 Tháng tư 2019
 7. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  lại chỉ giỏi yêu a thôi chứ gì :D
  29 Tháng tư 2019
 8. The key of love
  The key of love
  Exacly, chuẩn không cần chỉnh :D
  29 Tháng tư 2019
-->