Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Samurai-chan

 1. Samurai-chan
  Samurai-chan
  tui hỏi bạn hở
  29 Tháng tư 2019
 2. Samurai-chan
  Samurai-chan
  thằng dở hơi
  29 Tháng tư 2019
 3. PUBG MOBILE VN
  PUBG MOBILE VN
  chào bạn
  29 Tháng tư 2019
 4. Samurai-chan
  29 Tháng tư 2019
 5. PUBG MOBILE VN
  PUBG MOBILE VN
  tất nhiên là có rồi
  29 Tháng tư 2019
 6. Samurai-chan
  Samurai-chan
  hè kb chơi hông
  29 Tháng tư 2019
 7. PUBG MOBILE VN
  29 Tháng tư 2019
 8. Samurai-chan
  Samurai-chan
  khi nào thi xong nhắn nick luôn
  29 Tháng tư 2019
 9. PUBG MOBILE VN
  29 Tháng tư 2019
-->