Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Timeless time
  Timeless time
  why???
  27 Tháng tư 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Vì đó nội quy hỗ trợ của box Văn ^^ muốn để mọi người tự khai triển thì mới học tốt hơn được chứ nhỉ? :D
  27 Tháng tư 2019
 3. Timeless time
  Timeless time
  haha thích thì bạn ấy lên gg tìm cũng được t chỉ tìm giúp bạn ấy thôi , chứ tự khai triển cái gì :>
  27 Tháng tư 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Muốn lấy văn mạng thì bạn ấy đã tự tra gg rồi phải không? ^^
  27 Tháng tư 2019
-->