Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Jaeyoung

 1. Jaeyoung
  Jaeyoung
  Yu on đi nà
  27 Tháng tư 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  yu or you? :D
  27 Tháng tư 2019
 3. phuonganh31108
  phuonganh31108
  là e nè chị
  27 Tháng tư 2019
 4. Jaeyoung
  Jaeyoung
  Yu=@phuonganh31108
  28 Tháng tư 2019
 5. phamkimcu0ng
  29 Tháng tư 2019
 6. Jaeyoung
  Jaeyoung
  hihi
  29 Tháng tư 2019
-->