Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi temotojirimo12

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  có khi ngược lại :vv
  25 Tháng tư 2019
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  tỉ lệ ngược lại 1/10 tỷ
  25 Tháng tư 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sắp có người mới :D
  25 Tháng tư 2019
 4. temotojirimo12
  25 Tháng tư 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  đoán xem :>
  25 Tháng tư 2019
 6. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đoán rồi
  25 Tháng tư 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ai? :vv
  25 Tháng tư 2019
 8. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đoán xem
  25 Tháng tư 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khỏi :vv Chắc nay hoặc mai người đó sẽ đăng kí :>
  25 Tháng tư 2019
 10. temotojirimo12
  25 Tháng tư 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  rồi đó :>
  26 Tháng tư 2019