Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Sở nha :3 Thi HSG sao r?
  25 Tháng tư 2019
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  :)) Rớt hết 2 môn :))
  25 Tháng tư 2019
 3. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Lộn :v Vậy t với m chung đề rồi :V
  25 Tháng tư 2019
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  2 mã đè như HKI á ^^
  t thi xong 2 lần rồi ^^ m thi tin vs Anh hà?
  25 Tháng tư 2019
 5. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Ukk :v
  Có gì t với m thảo luận :V
  25 Tháng tư 2019
 6. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  hahaha ^^ 16/5 thi ^^
  25 Tháng tư 2019
 7. Đức Nhật
  Đức Nhật
  t cx v :v Thi xong rồi đk team CĐ chơi đi m :V
  25 Tháng tư 2019
 8. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  haha, t trình mô ^^
  25 Tháng tư 2019
 9. Đức Nhật
  25 Tháng tư 2019
 10. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ráng cày @@
  25 Tháng tư 2019
 11. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ráng cày @@
  25 Tháng tư 2019
-->