Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dora9528

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  Sao nữa
  24 Tháng tư 2019
 2. Dora9528
  Dora9528
  Tự nhiên thấy chán
  24 Tháng tư 2019
 3. Dora9528
  Dora9528
  Và lười hỗ trợ bài viết
  24 Tháng tư 2019
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  :D Lo học đi hai cậu
  24 Tháng tư 2019
 5. Dora9528
  Dora9528
  Tụi em học và làm 1 đống đề từ rất sớm rồi
  24 Tháng tư 2019
 6. NTD Admin
  NTD Admin
  Haha tùy các em
  24 Tháng tư 2019
 7. Dora9528
  Dora9528
  Hờ
  24 Tháng tư 2019
 8. poke2476
  poke2476
  what man
  5 Tháng năm 2019
-->