Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trang Vũ 2k5

 1. Dora9528
  Dora9528
  Không,mình chỉ làm quen thôi
  22 Tháng tư 2019
 2. Trang Vũ 2k5
  22 Tháng tư 2019
 3. Dora9528
  Dora9528
  bạn sống ở đâu
  22 Tháng tư 2019
 4. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  bạn tr đi
  22 Tháng tư 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Thế mình nói trước nhé ,mình sống ở nhà tù cùng với quản ngục u3
  24 Tháng tư 2019
 6. Dora9528
  Dora9528
  Hờ
  24 Tháng tư 2019
 7. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  24 Tháng tư 2019
 8. NTD Admin
  NTD Admin
  U3 là 3 tuổi
  24 Tháng tư 2019
 9. Dora9528
  Dora9528
  Hờ,nó có tập tính sống nay đây mai đó
  25 Tháng tư 2019
 10. NTD Admin
  25 Tháng tư 2019
 11. Trang Vũ 2k5
  25 Tháng tư 2019
 12. Dora9528
  Dora9528
  Hờ
  25 Tháng tư 2019
-->