Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Giai Kỳ

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Người ta phải hỏi: Làm sao để sống sót trước đã ,lúc máy bay rơi là hổng thể ngu được^^. Hi, rất vui được làm quen:Dhttps://diendan.hocmai.vn/threads/lam-sao-de-song-sot.758852/
  6 Tháng bảy 2019
 2. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Haha :v Lúc đấy bế tắc không làm được bài :V Đăng lên để giải tỏa hahah ><
  6 Tháng bảy 2019
 3. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Cũng rất vui được làm quen nha ><
  6 Tháng bảy 2019
 4. Đỗ Hằng
  6 Tháng bảy 2019
 5. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  6 Tháng bảy 2019
 6. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Haha hay đấy :V Đối với 1 đứa ngu toàn diện như chị thì cần lắm đây :V ><
  6 Tháng bảy 2019
 7. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  6 Tháng bảy 2019
 8. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Tham khảo all luôn ><
  6 Tháng bảy 2019
 9. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  >< Cảm ơn chị nha^^
  6 Tháng bảy 2019
 10. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Mà cái sau cũng thuộc CĐ đó mà chị :D
  6 Tháng bảy 2019
 11. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Chị biết mà :V Cái này thì không có ngu đou >< Biết đấy nhé :V
  6 Tháng bảy 2019
 12. Đỗ Hằng
  6 Tháng bảy 2019
-->