Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trương Văn Trường Vũ
  17 Tháng tư 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Anh ghê quá, chưa gì mà lên TMod rồi
  17 Tháng tư 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  2 tháng r sao chưa gì =.=
  17 Tháng tư 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Thiệt hả, chắc tại em mới theo dõi nên không biết :D
  17 Tháng tư 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  17 Tháng tư 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
 7. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng tư 2019
 8. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  mà đổi đâu nhỉ @@
  18 Tháng tư 2019
 9. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Công cụ chủ đề đó a
  18 Tháng tư 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng tư 2019
 11. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  ??? sao ạ?
  Dạ?
  18 Tháng tư 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng tư 2019
 13. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Hôm nay, anh Vũ thần bí quá :D
  18 Tháng tư 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  học nhiều loạn r ấy mà @@
  18 Tháng tư 2019
 15. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  :D
  Học nhiều ngu nhiều
  Học ít ngu ít
  Không học không ngu

  Câu nói bất hủ của bọn nhác học :D
  18 Tháng tư 2019
 16. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  a bù đâu k thi tiên tiến nek hk2 chú ý đến thi hsg nhiêu quá nên điểm thấp :<
  18 Tháng tư 2019
 17. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  nhưng chưa hết HK mà. FIGHTING
  18 Tháng tư 2019
 18. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng tư 2019
-->