Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi HIDE

 1. huyenlinh7ctqp
  15 Tháng tư 2019
 2. HIDE
  HIDE
  Xin lỗi , mà chị tên Huyền hay Linh vậy
  15 Tháng tư 2019
 3. huyenlinh7ctqp
  huyenlinh7ctqp
  E đoán xem
  15 Tháng tư 2019
 4. HIDE
  HIDE
  Huyền đúng không chị
  15 Tháng tư 2019