Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Jeon Nami

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Jisoo kìa...^^
  11 Tháng tư 2019
 2. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Bias của e à?
  12 Tháng tư 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Em ko thích BLACKPINK cho lắm nhưng trong BLACKPINK thì em thk Jisoo nhất
  12 Tháng tư 2019
 4. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Chị biết vì sao em ko thích BP? Vì BLACKPINK là đối thủ của Twice!
  13 Tháng tư 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Ko hẳn là vậy chị ak
  13 Tháng tư 2019
 6. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Oh!
  14 Tháng tư 2019