Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Thị Thùy Trinh

 1. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  ukm thi khổ lắm
  mình cũng sắp thi mà vẫn lười không học ^^
  12 Tháng tư 2019
 2. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  Bạn ở đâu? Sắp thi đến nơi mà vẫn... :D
  12 Tháng tư 2019
 3. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  mình ở Hà Nội ^^, mình có cố học cơ mà học không vào^^
  12 Tháng tư 2019
 4. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  T cx vậy nè :D mà quá lười luôn á :33
  12 Tháng tư 2019
 5. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  nhất là sử lun, ngu mà vẫn ko học:D
  12 Tháng tư 2019
 6. Phạm Thị Thùy Trinh
  16 Tháng tư 2019
-->