Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Chị fan Wonyoung hả
  9 Tháng tư 2019
 2. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Ukm!
  11 Tháng tư 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Cho em làm wen nè
  11 Tháng tư 2019
 4. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Ok em!
  11 Tháng tư 2019