Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Ns j khó hỉu
  7 Tháng tư 2019
 2. The key of love
  The key of love
  7 Tháng tư 2019
 3. Kuroko - chan
  7 Tháng tư 2019
 4. The key of love
  The key of love
  Ngủ đi chị
  7 Tháng tư 2019
 5. Kuroko - chan
  7 Tháng tư 2019
 6. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Min hiểu nè :)
  8 Tháng tư 2019
 7. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  gần hiểu :v
  8 Tháng tư 2019
 8. The key of love
  The key of love
  Sao hiểu được nhỉ?
  8 Tháng tư 2019
 9. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  câu này có nhiều người ns và trải qua rồi
  9 Tháng tư 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chưa hiểu lắm sắp thôi
  9 Tháng tư 2019
-->