Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi sóc ham học

 1. Tâm Hoàng
  Tâm Hoàng
  Xét hỗn hợp khí B:
  Dùng qui tắc đường chéo suy ra: nH2/nCO = 4/1
  => Trong 3 mol khí B có: nH2 = 2,4 mol; nCO = 0,6 mol
  Đốt cháy B: H2 + [O] ---> H2O ; CO + [O] ---> CO2
  => nO = 3 mol
  Xét hỗn hợp A có: nO2/nO3 = 3/2 => nO2 = 1,5.nO3
  7 Tháng tư 2019
 2. Tâm Hoàng
  Tâm Hoàng
  Bảo toàn nguyên tố O: nO cần đốt cháy B = 3 mol = nO(O2) + nO(O3)
  => 3 = 2.nO2 + 3.nO3 = 2.1,5nO3 + 3.nO3
  -> nO3 = 0,5 mol
  Vậy nO2 = 1.5nO3 = 0,75 mol
  => nA = nO2 + nO3 = 1.25 mol => VA = 28 lít
  7 Tháng tư 2019
 3. sóc ham học
  sóc ham học
  em cám ơn ạ!
  7 Tháng tư 2019
 4. Tâm Hoàng
  Tâm Hoàng
  Không có gì em. Chỗ nào thấy không hiểu thì cứ nói nhé
  7 Tháng tư 2019
-->