Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh - chan

 1. B.N.P.Thảo
  7 Tháng tư 2019
 2. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  17 Tháng năm 2019
 3. Linh - chan
  Linh - chan
  Gacha life nha bạn
  17 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  game đó có hay ko, mk đang định đổi gió
  17 Tháng năm 2019
 5. Linh - chan
  Linh - chan
  Zui lắm, bạn có thể làm youtube từ đó đấy
  17 Tháng năm 2019
 6. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  ồ..........
  17 Tháng năm 2019
 7. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  để mk coi
  17 Tháng năm 2019
 8. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  tải về máy hay sao bạn
  17 Tháng năm 2019
 9. Linh - chan
  17 Tháng năm 2019
 10. Linh - chan
 11. Linh - chan
  Linh - chan
  Vd đấy
  17 Tháng năm 2019
 12. Nguyễn Quốc Sang
  17 Tháng năm 2019
 13. Linh - chan
  Linh - chan
  Có, xem đi rồi biết
  18 Tháng năm 2019
-->