Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  6 Tháng tư 2019
 2. The key of love
  The key of love
  :D đúng rồi, hình mẫu lí tưởng luôn
  6 Tháng tư 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  6 Tháng tư 2019
 4. The key of love
  The key of love
  khỏi kím đâu xa, có luôn cả hình mẫu ở đây, đúng chuẩn ung dung, lạc quan luôn
  6 Tháng tư 2019
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  hehe
  vui ko
  6 Tháng tư 2019
 6. The key of love
  The key of love
  Vui gì? Có gì để vui khi người vẫn mang tôi ra làm trò cười =_=
  6 Tháng tư 2019
 7. Bong Bóng Xà Phòng
  6 Tháng tư 2019
-->