Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Mình vẫn thấy bạn thường xuyên mà
  3 Tháng tư 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  :v Em ít on mà
  3 Tháng tư 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  anh giup em di ma
  6 Tháng tư 2019
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  15 Tháng tư 2019
-->