Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Tại tui ít tham gia bên box cộng đồng, tui hay ở bên box học tập hơn :)
  2 Tháng tư 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  oh ra thế
  tại ít thấy bạn xuất hiện á ^^
  2 Tháng tư 2019
 3. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Xuất hiện ở đâu
  2 Tháng tư 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  trên diễn đàn á
  2 Tháng tư 2019
 5. Vie Hoàng
  2 Tháng tư 2019
 6. Kuroko - chan
  2 Tháng tư 2019
-->