Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi cool boy

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  chào bn
  2 Tháng tư 2019
 2. cool boy
  cool boy
  tên j vậy
  2 Tháng tư 2019
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  đoán xem
  2 Tháng tư 2019
 4. cool boy
  cool boy
  LAN ANH
  2 Tháng tư 2019
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  sao bt hay zậy
  2 Tháng tư 2019
 6. cool boy
  cool boy
  xem mấy stt đăng làm wen là biết
  2 Tháng tư 2019
 7. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  còn bn tên j
  2 Tháng tư 2019
 8. cool boy
  cool boy
  đoán xem
  2 Tháng tư 2019
 9. Cô Bé Ngốc
  2 Tháng tư 2019
 10. cool boy
  cool boy
  quang
  2 Tháng tư 2019
 11. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  học ở đâu zậy
  2 Tháng tư 2019
 12. cool boy
  cool boy
  khoái châu
  2 Tháng tư 2019
 13. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  lớp 9 ak
  2 Tháng tư 2019
 14. cool boy
  cool boy

  còn cậu
  2 Tháng tư 2019
 15. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  cx vậy
  4 Tháng tư 2019
 16. cool boy
  cool boy
  ở đâu thế
  4 Tháng tư 2019
 17. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  hưng yên
  4 Tháng tư 2019
 18. cool boy
  cool boy
  huyện nào
  4 Tháng tư 2019
 19. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  văn giang, còn bn
  5 Tháng tư 2019
 20. cool boy
  cool boy
  ns rồi mà
  5 Tháng tư 2019
 21. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ờ, mà bạn thi thử đợt vừa rùi được mấy điểm
  5 Tháng tư 2019
 22. cool boy
  cool boy
  26,8
  5 Tháng tư 2019
 23. cool boy
  cool boy
  còn bn
  5 Tháng tư 2019
 24. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  cụ thể từng môn
  5 Tháng tư 2019
 25. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  mk được 25
  5 Tháng tư 2019
 26. cool boy
  cool boy
  9,5 ; 8 ;9,3
  TOAN VAN TONG HOP
  5 Tháng tư 2019
 27. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  sao điểm tổng hợp lại lẻ zậy
  5 Tháng tư 2019
 28. cool boy
  cool boy
  nhầm thành bài ktra 45 phút
  9,15 8,25 9,4
  5 Tháng tư 2019
 29. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  cao dữ
  5 Tháng tư 2019
 30. cool boy
  cool boy
  con bn
  5 Tháng tư 2019
 31. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  8,3 8,5 8,2
  toán, văn ,tổng hợp
  5 Tháng tư 2019
 32. cool boy
  cool boy
  cũng cao đó
  5 Tháng tư 2019
-->