Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lai Mai Trang

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Cô Thịnh thì hỏi m ko đi ak
  Cô Hậu cũng vậy
  Còn lại chẳng có gì
  29 Tháng ba 2019
 2. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  t chán khi hk vs bà thịnh r
  29 Tháng ba 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  À thầy Võ hỏi là có vắng ai ko (tiết nào cx vậy mà)
  29 Tháng ba 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Thầy Anh cx sắp về rồi
  29 Tháng ba 2019
 5. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  ô điên ấy mà
  29 Tháng ba 2019
 6. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  toanf gặp mấy ng có vấn đề
  29 Tháng ba 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  29 Tháng ba 2019
 8. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  ms thay ảnh bìa à
  29 Tháng ba 2019
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  lâu rồi
  29 Tháng ba 2019
 10. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  hình như t ko để ý
  29 Tháng ba 2019
-->