Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Jeon Nami

 1. Minji's Ami's
  Minji's Ami's
  nhạc nhẹ được ko bạn
  29 Tháng ba 2019
 2. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Oh! Là loại đó
  29 Tháng ba 2019
 3. Minji's Ami's
  Minji's Ami's
  coffe ; winter night ; the truth untold ; stay ; beautiful ; promise(Jimin) ;
  29 Tháng ba 2019
 4. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Thanks nhìu nha!
  29 Tháng ba 2019
 5. Minji's Ami's
  Minji's Ami's
  không có gì
  29 Tháng ba 2019
 6. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Oki!
  29 Tháng ba 2019
 7. Minji's Ami's
  30 Tháng ba 2019
 8. Yu Yu
  Yu Yu
  Thêm Scenery của V nhà tui nx!
  31 Tháng ba 2019
 9. Minji's Ami's
  Minji's Ami's
  Nhắc mới nhớ còn Scenery của V nữa mà Yu Yu cũng là ARMY hả
  1 Tháng tư 2019
 10. Jeon Nami
  Jeon Nami
  Oh thanks Ami YuYu
  1 Tháng tư 2019