Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Erza Scarlet.

 1. Link <3
  Link <3
  ngày j z bạn
  11 Tháng tư 2019
 2. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  kết quả thi ấy mà, nhưng qua rồi
  11 Tháng tư 2019
 3. Link <3
  Link <3
  HSG phải ko ...kqua như nào
  11 Tháng tư 2019
 4. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  rớt rồi
  11 Tháng tư 2019
 5. Link <3
  Link <3
  Chia buồn hen
  11 Tháng tư 2019
 6. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  cảm ơn ạ.
  12 Tháng tư 2019
-->