Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vie Hoàng

 1. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  đúng rồi bạn ơi
  27 Tháng ba 2019
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Who are you ?
  27 Tháng ba 2019
 3. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  bạn của bạn
  27 Tháng ba 2019
 4. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Nhưng tôi không biết bạn là who
  27 Tháng ba 2019
 5. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  rất vụi được làm quen với bạn, trước lạ sau quen
  27 Tháng ba 2019
 6. Vie Hoàng
  27 Tháng ba 2019
-->