Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  chắc do mới thay đổi nhân sự nên loạn
  27 Tháng ba 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Mình vẫn nhìn thấy thành viên BQT vào đọc, xong vẫn thấy đấy!
  27 Tháng ba 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  27 Tháng ba 2019
 4. baochau1112
  baochau1112
  Cho xin link topic qua fb đi :> Để vào phá :33
  12 Tháng tư 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vẫn còn mà!
  12 Tháng tư 2019
 6. baochau1112
  baochau1112
  Cho xin link topic với ~~
  12 Tháng tư 2019
 7. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Topic nào? Cái này tớ đăng từ 29.03 mà
  12 Tháng tư 2019
-->