Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  24 Tháng ba 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  cho 1 dãy n số làm sao tìm ra các số sao cho tổng chúng lớn nhất và nhỏ hơn 1 số s cho trước
  24 Tháng ba 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a nghĩ sắp xếp rồi cộng từ dưới lên
  24 Tháng ba 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nhưng mà nghĩ lại thì nó sai
  24 Tháng ba 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  24 Tháng ba 2019
-->