Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. thinhminhlan
  thinhminhlan
  chào bạn
  24 Tháng ba 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Làm wen nha
  24 Tháng ba 2019
 3. thinhminhlan
  24 Tháng ba 2019
 4. thinhminhlan
  thinhminhlan
  em 12 tuoi
  24 Tháng ba 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  24 Tháng ba 2019
 6. thinhminhlan
  thinhminhlan
  em có viết thơ về thiếu nữ trên diễn đàn đó chị đọc xem hay không
  24 Tháng ba 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  24 Tháng ba 2019
 8. thinhminhlan
  thinhminhlan
  em cảm ơn chị nhé
  chị oi
  24 Tháng ba 2019
 9. thinhminhlan
  thinhminhlan
  làm sao mà chị có nhìu tiền thế hm coin ý
  24 Tháng ba 2019
 10. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Em hãy tham gia các sự kiện để đc HMCoin nè
  24 Tháng ba 2019
 11. thinhminhlan
  thinhminhlan
  vâng
  24 Tháng ba 2019
 12. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  24 Tháng ba 2019