Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  Chờ lm j
  24 Tháng ba 2019
 2. The key of love
  The key of love
  Em nói chờ anh hồi nào
  25 Tháng ba 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  a hỏi chờ lm j cơ mà =_=
  25 Tháng ba 2019
 4. The key of love
  The key of love
  Thì chờ để anh dẫn đi chơi
  25 Tháng ba 2019