Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  có a
  21 Tháng ba 2019
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  đúng rồi đó
  21 Tháng ba 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  là bị sao v ạ ns rõ hơn đc k
  21 Tháng ba 2019
 4. Chris Master Harry
 5. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng ba 2019
 6. Chris Master Harry
  21 Tháng ba 2019
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  cứ có việc gì cứ hỏi mình
  21 Tháng ba 2019
-->