Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nãy giờ có vào diễn đàn được đâu e
  20 Tháng ba 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa máy a bị sao thế ạ
  20 Tháng ba 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  20 Tháng ba 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a quên mất định luật Dalton rồi :)
  20 Tháng ba 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  20 Tháng ba 2019
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  bài chất khí dùng định luật đó....và a đã quên mất tiêu
  20 Tháng ba 2019
-->