Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  tất nhiên là... chưa
  19 Tháng ba 2019
 2. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  toán chưa làm,văn chưa soạn, anh cx chưa xem j luôn
  19 Tháng ba 2019
 3. ireallylikehacker@gmail.com
  19 Tháng ba 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  bt toán t còn câu cuối :v
  19 Tháng ba 2019
 5. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  tau thì chưa hok hành j cả
  19 Tháng ba 2019
 6. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  SBT làm bài mô rứa
  19 Tháng ba 2019
 7. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  nhác mở sách :))
  19 Tháng ba 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  sbt ko có , cô ra thêm thôi
  19 Tháng ba 2019
 9. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ứng CTV CLB Sử đi
  19 Tháng ba 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  sắp thoát kiếp hs mới rùi đó
  19 Tháng ba 2019
 11. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  mi nghĩ tau vào đc ko ?
  19 Tháng ba 2019
 12. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  còn ko bt hấn HĐ răng luôn á
  19 Tháng ba 2019
 13. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  thì cứ đăng kí , khi mô có câu hỏi thì trả lời
  viết cho văn vẻ với đúng 1 tí , choa chấm điểm
  19 Tháng ba 2019
 14. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  nói dễ hầy
  19 Tháng ba 2019
 15. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  tau chưa hok bài à nghiện HMF mất rồi
  19 Tháng ba 2019
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  à há , t nói mak
  t mới bị mẹ chưởi xong :p
  19 Tháng ba 2019
 17. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  chia vui cùng mi
  20 Tháng ba 2019
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  soạn văn ko hêc
  20 Tháng ba 2019
 19. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  tau soạn bữa tê rồi
  20 Tháng ba 2019
 20. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  hôm nay lại như hôm qua
  20 Tháng ba 2019
 21. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  chưa làm Bt toán :)
  20 Tháng ba 2019
 22. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t vừa soạn xong :v
  20 Tháng ba 2019
-->