Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Tuyết Khả

 1. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  18 Tháng ba 2019
 2. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Muộn rồi mà a vẫn onl chăm chỉ thế?
  18 Tháng ba 2019
 3. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  đang học bài tiện on luôn
  18 Tháng ba 2019
 4. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Uầy
  A chăm học thế
  18 Tháng ba 2019
 5. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  chăm đâu
  lười như zì ak
  18 Tháng ba 2019
 6. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Đối vs e vậy đã là quá chăm luôn r í
  18 Tháng ba 2019
 7. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  a học muộn nên chưa xong ấy mà
  18 Tháng ba 2019
 8. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Mà e bị bắt đi ngủ rồi
  Pp a nha
  Chúc a nnmđ
  18 Tháng ba 2019
 9. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  sớm thế
  zậy pp e nha
  chúc e nnmđ
  18 Tháng ba 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ai lười như mi
  Mi mà ở ngay cạnh nhà ta ta qua đóa dần mi + ngủ với mi lun
  18 Tháng ba 2019
 11. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  27 Tháng ba 2019
 12. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  27 Tháng ba 2019
 13. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  :v có nghĩa là zui
  28 Tháng ba 2019
 14. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Oh giờ e ms biết
  29 Tháng ba 2019
 15. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  29 Tháng ba 2019
 16. Trần Tuyết Khả
  29 Tháng ba 2019
 17. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  chứ sao ko bk kí hiệu đó
  29 Tháng ba 2019
 18. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  E chỉ lập cho có thôi chứ có mấy khi lên đâu
  29 Tháng ba 2019
 19. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  hhhhh
  lập mà ko dùng thì lập làm zì cho tốn thời gian
  29 Tháng ba 2019
 20. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  À có dùng
  Để e lên nhóm lớp nữa ạ
  29 Tháng ba 2019
 21. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Mà e pải off rồi pp a nha
  A ngủ ngon mơ đẹp ạ
  29 Tháng ba 2019
 22. Kuroko - chan
  29 Tháng ba 2019
 23. Trần Tuyết Khả
  30 Tháng ba 2019
 24. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  31 Tháng ba 2019
-->