Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bong Bóng Xà Phòng

 1. The key of love
  The key of love
  I am sorry so much !!!! You sad??
  17 Tháng ba 2019
 2. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  ko
  tại ko nghe lời a thoy
  17 Tháng ba 2019
 3. The key of love
  The key of love
  Không nghe lời vì muốn a dạy dỗ free ><
  17 Tháng ba 2019
 4. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  hự
  vẫn nhớ cơ à
  17 Tháng ba 2019
 5. The key of love
  The key of love
  nhớ chứ ><
  17 Tháng ba 2019
 6. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  mơ đi nha
  a ko dễ bị dụ đâu
  17 Tháng ba 2019
 7. The key of love
  The key of love
  hề, dụ được thì hay rồi
  17 Tháng ba 2019
 8. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  mà ai cho chuyển chủ đề =_=
  17 Tháng ba 2019
 9. The key of love
  The key of love
  dạ em hư -.-
  17 Tháng ba 2019
 10. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  kaka tự nhận luôn cơ à
  17 Tháng ba 2019
 11. The key of love
  The key of love
  dạ vâng em biết lỗi rồi ạ
  17 Tháng ba 2019
 12. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  ai bắt e xl đâu ~~
  17 Tháng ba 2019
 13. The key of love
  The key of love
  e có xin lỗi a đâu nhờ~~
  17 Tháng ba 2019
 14. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  =_= hay lắm
  17 Tháng ba 2019
 15. The key of love
  The key of love
  e hay nào giờ mà ><
  17 Tháng ba 2019
 16. Bong Bóng Xà Phòng
  17 Tháng ba 2019
 17. The key of love
  17 Tháng ba 2019
-->