Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  Lí lẽ j thế
  17 Tháng ba 2019
 2. The key of love
  The key of love
  lí trí không biết ^.^
  17 Tháng ba 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  nhưng con tim bt cơ mà :v
  17 Tháng ba 2019
 4. The key of love
  The key of love
  con tim ơi, anh Tùng hỏi lí lẽ của em là gì kìa!!!
  17 Tháng ba 2019
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  rồi sao :v
  17 Tháng ba 2019
 6. The key of love
  The key of love
  con tim trả lời : " Ai viết thì người đó trả lời đi, mệt !!"
  17 Tháng ba 2019
 7. The key of love
  The key of love
  con tim trả lời : " Ai viết thì người đó trả lời đi, mệt !!"
  17 Tháng ba 2019
 8. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  thế ai viết =))))))
  17 Tháng ba 2019
 9. The key of love
  The key of love
  Ông Pascal
  17 Tháng ba 2019
 10. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  đùa nhau :v
  17 Tháng ba 2019
 11. The key of love
  17 Tháng ba 2019