Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. daukhai
  daukhai
  ơi e
  16 Tháng ba 2019
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chị bị gạch lúc nào vậy chị
  16 Tháng ba 2019
 3. daukhai
  daukhai
  hôm thứ 2 e ạ
  16 Tháng ba 2019
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  buồn ghê
  16 Tháng ba 2019
 5. daukhai
  daukhai
  umk e
  công bỏ ra h tan biến
  16 Tháng ba 2019
 6. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  mất phần thưởng rùi chị
  16 Tháng ba 2019
 7. daukhai
  daukhai
  phần thưởng j e?
  16 Tháng ba 2019
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sinh nhật HM ý
  16 Tháng ba 2019
 9. daukhai
  daukhai
  umk, chị chỉ được nhận túi thui
  16 Tháng ba 2019