Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Phạm Dương
  Phạm Dương
  cảm ơn em nha ^^
  15 Tháng ba 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  mà còn nữa
  Chúc chị công tác tốt :p
  15 Tháng ba 2019
 3. Phạm Dương
  Phạm Dương
  Thank you very much <3
  15 Tháng ba 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  không có gì ạ <3
  15 Tháng ba 2019
 5. Phạm Dương
  15 Tháng ba 2019