Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  cái đó chỉ là viết thay cho tổng thôi ví dụ sigma a là a+b+c
  15 Tháng ba 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Bạn viết lại để lớp 9 hiểu đc ko?
  15 Tháng ba 2019
 3. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  không nhé, mình bận, chờ ai đó vào giải thích hộ đi
  15 Tháng ba 2019
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  15 Tháng ba 2019