Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kawaii Nezumi

 1. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  cái đó chỉ là viết thay cho tổng thôi ví dụ sigma a là a+b+c
  15 Tháng ba 2019
 2. Kawaii Nezumi
  Kawaii Nezumi
  Bạn viết lại để lớp 9 hiểu đc ko?
  15 Tháng ba 2019
 3. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  không nhé, mình bận, chờ ai đó vào giải thích hộ đi
  15 Tháng ba 2019
 4. Kawaii Nezumi
  15 Tháng ba 2019
-->