Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Help me nhé

 1. HIDE
  HIDE
  Bạn đăng kí ở phòng nhân sự rồi tự cô gắng thôi bn
  14 Tháng ba 2019
 2. Help me nhé
  14 Tháng ba 2019
 3. HIDE
  HIDE
  Bạn còn thắc mắc ở chỗ nào nữa không
  14 Tháng ba 2019
 4. Help me nhé
  Help me nhé
  chưa có
  14 Tháng ba 2019
 5. Đình Hải
  Đình Hải
  14 Tháng ba 2019
-->