Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. yo=ona
  yo=ona
  đc ko bà
  14 Tháng ba 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  xịnh, mặt bà à, nếu vậy thì bà đẹp ghê, chả bù cho tui xấu
  14 Tháng ba 2019
 3. yo=ona
  yo=ona
  tui lấy trên mạng đó
  mà cho tôi hỏi nick facebook
  14 Tháng ba 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  cái đó để sau nha bà, tụi tui thi xong rồi tính
  14 Tháng ba 2019
 5. yo=ona
  yo=ona
  bao giờ thì thi
  14 Tháng ba 2019
 6. kanna kamui
  14 Tháng ba 2019
 7. yo=ona
  yo=ona
  bọn toi mới thi xong từ hôm qua
  14 Tháng ba 2019
 8. kanna kamui
  kanna kamui
  Bên bà thi nhanh vậy
  14 Tháng ba 2019
 9. yo=ona
  yo=ona
  ukm
  14 Tháng ba 2019
-->