Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Kaka! Hy vọng mong manh!
  13 Tháng ba 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  đọi tí mk cho link
  13 Tháng ba 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
 4. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Chịu rồi bạn ơi. Bạn chờ hỗ trợ của đội ngũ cố vấn.
  Mình chỉ là mem thường nên chỉ chọn câu dễ để câu bài viết nhằm mong cái thẻ điện thoại 50k thôi
  13 Tháng ba 2019
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Cố vấn nhờ rồi bảo là bài hình c2 quên r :(
  13 Tháng ba 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vậy thì chỉ còn nước nhờ Ad thôi.
  Nếu không thì có rất nhiều dd khác cho bạn lựa chọn!
  Thân!
  13 Tháng ba 2019
 7. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  13 Tháng ba 2019
 8. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  h e ms thấy chú sơn có vai trò qtrọng
  28 Tháng ba 2019
 9. Sơn Nguyên 05
  28 Tháng ba 2019
-->