Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lưu Vương Khánh Ly

 1. Lưu Vương Khánh Ly
  14 Tháng ba 2019
 2. Tên tôi là...........
  14 Tháng ba 2019
 3. Lưu Vương Khánh Ly
  14 Tháng ba 2019
 4. Tên tôi là...........
  Tên tôi là...........
  lâu oy ms thấy e
  14 Tháng ba 2019
 5. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  dạ vâng. Cũng lâu lắm òi chưa ns chuyện với anh :)
  14 Tháng ba 2019
-->